Om een ideale oplossing te bieden voor de uitdagingen die arbeidsrelaties met zich meebrengen, combineert het sociale team van MCW praktijkervaring, theoretische hulpmiddelen en een werkwijze op maat. Dankzij ons gepersonaliseerd advies kunnen wij een optimale strategie ontwikkelen binnen de verschillende takken van het arbeidsrecht en het sociaal zekerheidsrecht.

Individuele arbeidsrelaties

 • Opstellen en onderhandelen van arbeidscontracten
 • Optimalisering van de verloning en grensoverschrijdende contracten
 • Bijstand bij een verandering in de arbeidsvoorwaarden
 • Onderhandelen bij moeilijkheden tijdens en bij de beëindiging van een arbeidscontract
 • Strijd tegen discriminatie
 • Geschillen en vorderingen bij de verschillende arbeidsrechtbanken en -hoven
 • Vrijwillige en gerechtelijke bemiddeling

Arbeidsreglementering

 • Overgang van onderneming
 • Collectieve arbeidsbetrekkingen
 • Wetgeving rond welzijn op het werk
 • Beheer en preventie van psychosociale risico’s (burn-out, geweld en pesten op het werk, re-integratie)

Sociaal zekerheidsrecht

 • Advies over de verschillende takken van de sociale zekerheid
 • Sociaal statuut voor zelfstandigen en, in het bijzonder, voor bedrijfsleiders
 • Administratieve geschillen of rechtsgeschillen

Contact

Online Lawyers
Lawrenza
Incubateur
Concerto