Eigenaar van de website

Deze website is eigendom van de advocatenassociatie MCW, ingeschreven in het register van rechtspersonen met het nummer 0851.079.087 en waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 1200 Brussel, Broquevillelaan 161 bus 1.

Hoofdredacteur

Meester Christian Moreau, advocaat, in zijn hoedanigheid van vennoot bij het advocatenkantoor MCW.

Merkenrecht

MCW is een merk van de burgerlijke vennootschap van advocaten MCW.

Intellectuele eigendom

Alle grafische elementen, de structuur en, meer algemeen, de inhoud, teksten en foto’s van de website mcw.be zijn beschermd door het auteursrecht, het merkenrecht en het tekeningen- en modellenrecht.
Elke persoon die inhoud, afbeeldingen of informatie van deze website downloadt, mag deze enkel voor privé of persoonlijke doeleinden gebruiken. Het gebruiksrecht is niet-overdraagbaar.
Het is niet toegelaten om een webpagina buiten het kader van MCW.be weer te geven of om een pagina van MCW.be in te voegen in een andere website.
Het is bovendien niet toegelaten om de website gedeeltelijk of in zijn geheel te reproduceren of weer te geven zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van Christian Moreau, advocaat, in zijn hoedanigheid van vennoot bij het advocatenkantoor MCW. Dergelijke reproducties of weergaves worden beschouwd als een inbreuk op het wetboek intellectuele eigendom.
De tekst, grafische vormgeving, tekeningen, logo’s en foto’s op MCW.be mogen voor niet-commerciële doeleinden gereproduceerd worden op papier of met behulp van een elektronisch opslagmedium, op voorwaarde dat de naam en het adres van de website vermeld worden.
Indien de bovenstaande bepalingen niet nageleefd worden, kan dit mogelijk beschouwd worden als een inbreuk en leiden tot burgerlijke of strafrechtelijke aansprakelijkheid.
Het merendeel van de informatie op deze website is toegankelijk zonder dat de gebruiker zijn contactgegevens moet invullen. In bepaalde gevallen is het echter mogelijk dat een gebruiker zijn persoonsgegevens moet ingeven. Deze gegevens worden verwerkt conform ons privacybeleid.

Hosting

De website wordt gegenereerd en gehost via het bedrijf Comstrat.

Beschikbaarheid

Wij streven naar een maximale beschikbaarheid van de website en trachten om fouten tijdens de transmissie te vermijden. Omwille van de beperkingen van het internet, kunnen wij dit echter niet garanderen. Het is mogelijk dat uw toegang tot de website onmogelijk of beperkt is tijdens onderhoudswerkzaamheden, technische tussenkomsten of bij het introduceren van nieuwe functionaliteiten. 
MCW kan hiervoor in geen enkel geval aansprakelijk gesteld worden.
Bij een conflict rond de vertaling, zal enkel de Franse versie als geldig beschouwd worden.

Contact

Online Lawyers
Lawrenza
Incubateur
Concerto