MCW is een Belgisch advocatenkantoor, maar onze advocaten behandelen ook vaak internationale zaken. Wij zijn actief in de andere lidstaten van de Europese Unie, de landen van de Raad van Europa, OHADA-landen, Maghreb-landen of het Nabije Oosten.

Onze advocaten zijn vertrouwd met internationale zaken, omdat Brussel het hart is van vele Europese entiteiten. Veel ondernemingen, verenigingen, ivzw’s en stichtingen zijn actief in Brussel of hebben hier een zetel.

Dit internationale aspect is nauw verweven met onze activiteiten en steunt op een samenwerking binnen Concerto, een niet-exclusief netwerk van buitenlandse correspondenten, dat aan onze kwaliteitseisen voldoet. Ook MCW zelf maakt deel uit van dit internationale netwerk.

Onze advocaten behandelen dossiers in het Frans, Nederlands, Engels, Duits en Spaans.

Contact

Online Lawyers
Lawrenza
Incubateur
Concerto