• Verkoop en andere zakelijke rechten op onroerende goederen
  • Huurovereenkomsten, huurgeschillen
  • Recht met betrekking tot mede-eigendom
  • Bouwrecht
  • Vergunningen (bijstand tijdens de vergunningsaanvraag, de informatiesessies voor de omwonenden, de bekendmaking en de beroepsprocedure)
  • Overdracht en beheer van vastgoedvennootschappen
  • Leasingcontracten voor onroerende goederen

Contact

Online Lawyers
Lawrenza
Incubateur
Concerto